Ligilo

"Ligilo" is Esperanto voor VERBINDING

Binnen Ligilo willen we een veilige haven creëren, 

een open ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en verbinding.

(her)verbinding met onszelf,

met onze behoeftes en verlangens,

onze pijn en onze emoties,

onze waarden en onze dromen...

(her)verbinding met onze omgeving,  

het in relatie staan tot,

ons verleden, het heden en onze toekomst,

onze context en de wereld,

steeds zoeken naar manieren

om (opnieuw) contact te maken

met wat of wie belangrijk voor ons is.

Mens-zijn betekent zoeken naar verbinding,

een wens tot erbij horen, 

gezien en erkend worden,

geaccepteerd en gevalideerd.

een verlangen naar verbondenheid,

en betekenisvol zijn.

Zoek je hulp? 

Individuele psycho
Therapie

Oude wereld

Cultuur
sensitieve psycho
therapie

Vluchtelingen

Navigeren in Woods

Eerstlijns
zorg

Image by Jakub Kriz

Gratis
Hulp


 

Zelfstandigen in nood

Image by Anastasiya Romanova

Groeps
training
ACT

Wood Bridge Wandelen

Bij Ligilo gaan we samen op stap, 

om te zoeken naar wat jij nodig hebt, 

en wat helpend is bij jouw proces.